Bestuur Stichting Vrienden van Sravana: 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Sravana bestaat uit acht personen. Het bestuur komt ten minste zeven keer per jaar in vergadering bijeen.

Peter Lukassen uitsnede

Marcel Caubo web 
 Voorzitter
Peter Lukassen
Secretaris
Ineke van de Hel

Penningmeester
Marcel Caubo

 Lid
Jan Dekker 

 
 Lid
Ietsje Kuiper-Wierstra
Lid
Arie Hulsteijn
 Lid
Theo Wenting